İletişim

Adres

Hanlı Sakarya Mah. ATSO Sanayi Sitesi J Blok No: 27  Arifiye/SAKARYA

E-posta

info@rulmag.com

Telefon

0 264 502 5080

GSM

0 507 594 8055

whatsapp